ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
25 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
21 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น งานบริหารงานวิชาการ
20 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
09 พ.ย. 60 ถึง 11 พ.ย. 60 กิจกรรมฉลาดรู้เรื่องเพศ โดย มูลนิธิ CCF
ห้องประชุมพลอยพีท โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มูลนิธิ CCF จังหวัดนครพนม /นักเรียนโครงการ CCF โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
03 ต.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครพนม เขต 1 งานบริหารงานวิชาการ
28 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 กิจกรรมอบรมขยายผลการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
27 ก.ย. 60 กิจกรรมคาราวานเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก/ชุดสุภาพ ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองนักเรียน สายชั้นปฐมวัย
25 ก.ย. 60 กิจกรรมการอบรมตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รักปลอดภัย ห่างไกลเอดส์ ปี 3 ประจำปี 2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลบ้านผึ้ง จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รักปลอดภัย ห่างไกลเอดส์ ปี 3 ประจำปี 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
22 ก.ย. 60 กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครูสมบูรณ์ เสนานิมิต
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / ชุดสุภาพ โครงการวันสำคัญและโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร
18 ก.ย. 60 ถึง 20 ก.ย. 60 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษา "โรงเรียนปลอดขยะสัญจร" ระดับภูมิภาค
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมนำเสนอผลงานโรงเรียนปลอดขยะ ตามโครงการ "โรงเรียนปลอดขยะสัญจร" ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560
ณ โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
12 ก.ย. 60 ถึง 13 ก.ย. 60 กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเครือข่าย
โรงเรียนบ้านวังกระแส งานบริหารงานวิชาการ
05 ก.ย. 60 กิจกรรมฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพนักเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาดุก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาดุก ออกตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น ป.1- ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก งานอนามัยโรงเรียน
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดไว้ทุกข์สีขาวนวล / นักเรียน ชุด นักเรียน โครงการวันสำคัญ
02 ส.ค. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 กิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
28 ก.ค. 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดไว้ทุกข์สีขาวนวล / นักเรียน ชุดนักเรียน / ลูกเสือ-เนตรนารี ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
27 ก.ค. 60 กิจกรรม Big Cleaning Day
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
25 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560
ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ชุดลูกเสือ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
12 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
30 มิ.ย. 60 กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
สนามโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ / การแต่งกาย ชุดลูกเสือ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดสุภาพสีขาวไว้ทุกข์ นักเรียน ชุดนักเรียน โครงการวันสำคัญ
24 มิ.ย. 60 ถึง 25 มิ.ย. 60 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างปูน
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดสุภาพ นักเรียน ชุด พละ โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างปูน
09 มิ.ย. 60 กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
บริเวณโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกและภายในชุมชนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดสุภาพ นักเรียน ชุดพละ โครงการโรงเรียนสุขภาวะ
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดสีกากี นักเรียน ชุดนักเรียน โครงการวันสำคัญ
31 พ.ค. 60 กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน