ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครูและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2560,02:07   อ่าน 118 ครั้ง