ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
         โรงเรียนบ้่านหนองปลาดุก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาดุก และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก โดยในกิจกรรมมีการเดินรณรงค์และการทำความสะอาด การคัดแยกขยะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย ต้นเหตุของปัญหาไข้เลือดออก กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,15:06   อ่าน 132 ครั้ง