ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560
      โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ ค่านยลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือมีทักษะชีวิตในการรณรงค์และป้องกันภัยจากยาเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม, ปลัดอำเภอเมืองนครพนมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาดุก โดยมีผู้กำกับและลูกเสือจากโรงเรียนบ้านสำราญ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2560,13:05   อ่าน 111 ครั้ง