ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี หญิง การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ 2017 ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงมุขรวี คุณธรรม
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2560,20:10   อ่าน 92 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี หญิง การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ 2017 ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปาลิตา ปาวาร
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2560,20:11   อ่าน 88 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี หญิง การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ 2017 ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิดาภา บุญทวี
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2560,20:12   อ่าน 80 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี หญิง การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ 2017 ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญญาภัค ป้องเต่า
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2560,20:12   อ่าน 84 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี หญิง การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ 2017 ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรรณวิษา ใจสว่าง
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2560,20:13   อ่าน 80 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี หญิง การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ 2017 ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรัญญา บับพาน
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2560,20:14   อ่าน 82 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี หญิง การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ 2017 ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปภาวี ภูตะเวช
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2560,20:14   อ่าน 86 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี หญิง การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ 2017 ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญเรืองนาม
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2560,20:15   อ่าน 107 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี หญิง การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ 2017 ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิไลลักษณ์ บำเพ็ญศิลป
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2560,20:15   อ่าน 107 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี หญิง การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ 2017 ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงประภาพร แสงสว่าง
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2560,20:16   อ่าน 107 ครั้ง